Tam Metin ve Özet Bildiri Kitabı Hakkında Duyuru

2024-03-07

Değerli Katılımcılar,

Bildirilerini tam metin olarak yayımlamak isteyenler 31.03.2024 tarihine kadar aşağıda linki verilen dergi sistemlerine tam metinlerini yükleyebilirler.

 https://www.utoad.net/SonSayi.Aspx

https://dergipark.org.tr/en/pub/ijotfl

Kongre tarihinden önce gönderdiğiniz özetler ISSN numaralı "9. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi Özet Bildiri Kitabı"nda yer alacaktır.

Saygılarımızla.