9. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ

9. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ

2015 yılından beri dünyanın çeşitli şehirlerinde aralıksız olarak yapılan Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi’nin (International Congress of Teaching Turkish as a Foreign Language), dokuzuncusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılında ICOTFL 2024 olarak 01-03 Mart 2024 tarihleri arasında Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde yüz yüze / çevrimiçi olarak düzenleyecek olmanın heyecanını ve onurunu sizlerle paylaşıyoruz.

Kongrenin ana teması “Yeni Yüzyılın Eşiğinde Türkçe” olarak belirlenmiştir.

Kongrede ICOTFL 2024’ün ana temasının yanı sıra; ana dili veya yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Türk dili, Türk kültürü ve tarihi konularına öncelik tanınacaktır. Kongreye kabul edilen bildirilerin tam metinleri tercihe göre Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dergisi / International Journal of Teaching Turkish as a Foreign Language (IJOTFL) ve Uluslararası Türkçe Öğretimi Araştırmaları Dergisi'nde (UTÖAD) / International Journal of Research in Teaching Turkish (IJRTT) makale olarak veya ICOTFL 2024 Kongre Bildiri Kitabında bölüm olarak yayınlanacaktır.

Kongrenin resmî dilleri Türkçe ve İngilizce’dir. Ancak diğer dillerde yazılmış bildiriler de kabul edilecektir.

9. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Kongresi’ni Hitit döneminden itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, önce Karesi Beyliği sonra da Osmanlı Devleti’nden izler taşıyan Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir’de / Balıkesir Üniversitesi’nde düzenlemekten memnuniyet duyacağız.

Saygılarımızla.

Yürütme Kurulu ve Düzenleme Kurulu